Visuell kunst i DKS. Nettverksmøte 24.mars 2017

Elever jobber med byplanlegging og arkitektur i "Byplansjefene"

Elever jobber med byplanlegging og arkitektur i «Byplansjefene»

Kjære kolleger i DKS

Nasjonalmuseet inviterer alle DKS-ansvarlige for visuell kunst i fylkeskommuner og 100%-kommuner til nettverksmøte på Nasjonalgalleriet.

Vi søker felles plattformer for utvikling og styrking av mengde og kvalitet på visuell kunst inn i Den kulturelle skolesekken.

Vi ser på visjoner og mål, roller, oppdrag, ansvar og produksjons- og formidlingsutfordringer. Målet er å konsolidere vårt arbeid mot felles mål og utvikle vår samlede konpetanse på feltet. Bidra til konstruktive innspill om visuell kunst til Kulturtanken.

Vi har sendt ut invitasjoner via Eventbrite, og der finner du foreløpig program og mulighet for påmelding. Meld i fra hvis vi har sendt invitasjon til feil person eller om det er andre ansvarlige som skal inviteres.

Seminaret er for alle som er ansvarlige for visuell kunst i sin fylkeskommune eller 100%-kommune. Påmelding skjer via invitasjon fra oss.

Vennlig hilsen

Per Odd Bakke

Nasjonalmuseets landsdekkende program