Kurs: Kunst med sensitive temaer

Nasjonalmuseet kurs og kompetanse:

Kunst med sensitive temaer – Hva gjør vi med den, hvorfor og hvordan?

Dato/Tid : 18.3.2016 kl 9.30–15.30.

Sted: Nasjonalgalleriet

Museenes samfunnsoppdrag inkluderer i dag arbeid med følsomme, tabubelagte tema, som folk flest ikke kjenner til eller ikke vil kjenne til. I flere politiske dokumenter blir museene oppfordret til å opptre som aktive samfunnsaktører, som skal peke på områder i dagens samfunn som bør belyses for å rette opp bilder fra fortiden, eller for å løfte frem minoriteter og enkeltpersoner som har blitt utsatt for urettferdig behandling. Arbeidet er krevende og følsomt for alle involverte parter, uten at det finnes dekkende retningslinjer for hvordan den enkelte museumsansatte bør gå frem.

På kurset vil du først møte Kathrin Pabst som er utdannet etnolog og jobber som leder for fagseksjonen ved Vest-Agder-museet. Hun har en doktorgrad i profesjonsetikk med fokus på arbeid med følsomme tema og har holdt foredrag om dette i inn og utlandet.

Hun vil  holde et generelt foredrag om utfordringer i arbeidet med følsomme temaer, spesielt formidlingen, og deretter fortelle om resultatene av spørreundersøkelsen hun har gjort på dette området.

Mer info om avhandlingen finner du her

Deretter vil du få møte Ida Strøm-Larsen, prosjektleder ved Nasjonalmuseet. Hun vil snakke om sine erfaringer med vandreutstillingen Ketchup og blod. Videoperformancer av Paul McCarthy.

Til slutt vil du få møte Rami Maktabi som jobber som produsent for visuell kunst og film i Østfold kulturutvikling (Den kulturelle skolesekken i Østfold).

Han vil dele sine erfaringer med deg og skriver her: 

«Vi samarbeidet med Punkt Ø under den 8. Momentumbiennalen som fant sted høsten 2015. En strålende kuratert biennale som har høstet nesten unison honnør fra nasjonal og internasjonal presse. Vi hadde opplegg for 8. til 10. trinns elever i fylket som fikk en 90 minutters vandring med formidling i biennalen. Det var videoverket «Orbital Re-enactments» av Joanna Lombard som utløste sterk kritik k fra en foreldregruppe, og som vi (sammen med staben ved Punkt Ø) måtte håndtere. En verdifull erfaring!”

Det er ønskelig at du forbereder konkrete spørsmål – cases du selv har opplevd, eller utfordringer du har møtt – slik at de kan diskuteres i løpet av dagen

Det legges opp til erfaringsutvekslinger og diskusjoner underveis.

Påmelding kun via Eventbrite.

—————————

Lunsj serveres. Kurset er gratis. Reise må dere selv påkoste.

Det er begrenset til 25 deltagere.

Deltakerne må være tilknyttet samarbeidspartnere i Nasjonalmuseets nettverk.

Endringer i den oppsatte planen kan skje.

Vær velkommen!

 

2011»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2012»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2013»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2014»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2015»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2017»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2018»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2019»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2020»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2021»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2022
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
Melgaard, Bjarne: Stillbilde fra «All Gym Queens Deserve to Die». Foto: Nasjonalmuseet

Melgaard, Bjarne: Stillbilde fra «All Gym Queens Deserve to Die». Foto: Nasjonalmuseet